EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE "BELLESA I CURA DELS PEUS" EN EL CENTRE DE S'ESTADES DIÜRNES DE S'ALQUERIA BLANCA 2016