EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE PERRUQUERIA DEL CENTRE D’ESTADES DIÜRNES DE S’ALQUERIA BLANCA