Plànols cadastrals de rústica. Polígon 05-A

 

 

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/planols-de-rustica-de-1956/planols-cadastrals-de-rustica-poligon-05