Quadre de Classificació de l'AMS

Quadre de Classificació que serveix per a organitzar la documentació dipositada a l'Arxiu.

Source URL: http://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/arxiu-municipal-doc/quadre-de-classificacio-de-lams