ANUNCI D'BERTURA D'UN PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA Estudi de detall d'alineacions i rasants i ordenació de volums

Publicació web 10/10/2019


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/anuncis/anunci-dbertura-dun-periode-dinformacio-publica-estudi-de-detall-dalineacions-i-rasants-i