Acabat l’embelliment dels carrers de l’entorn de l’església de Calonge

Coincidint amb les Festes de Sant Miquel de Calonge, l’equip de govern de l’Ajuntament de Santanyí, ha donat per inaugurat un nou projecte de millora de l’entorn i l’accessibilitat del poble. Es tracta d’un projecte que afectava principalment els dos carrers laterals de l’església i també un tram de la plaça Sant Miquel. L’obra ha donat prioritat als espais per als vianants, així com s’ha millorat la il·luminació, s’han sembrat més arbres, i s’ha adequat tota la zona per a facilitat la mobilitat, ja que tot el carrer ha quedat al mateix nivell i sense voreres.

Tal com ha explicat la batlessa de Santanyí, Maria Pons, “projectes com aquest són una gran satisfacció per al nostre equip de govern. L’objectiu sempre és millorar la vida i l’entorn de la ciutadania, i amb obres com aquesta crec que ho hem aconseguit. Gràcies al finançament rebut del Pla d’Obres i Serveis del Consell de Mallorca, hem executat aquest projecte, que per ara sembla que ha agradat a la majoria dels calongins i calongines que ja l’han començat a gaudir amb les Festes de Sant Miquel”.

El projecte ha tingut pressupost de 210.059,74 euros, i el Consell de Mallorca n’ha subvencionat el 100% de les obres, tot i que en quedava exclòs el tractament de residus que ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Santanyí. Per al batle pedani de Calonge, Antoni Matas, “Amb aquest projecte es pretén millorar l’entorn urbà del nucli de població, i a més d’oferir un nou aspecte, incrementaran les prestacions tant d’accessibilitat com de comoditat en general. L’entorn de l’església i la plaça Sant Miquel són espais molt estimats per tots els veïnats calongins, i estam convençuts que els hi agradarà molt”.

Així mateix, s’ha aprofitat el projecte per optimitzar la instal·lació de l’enllumenat de tota la zona, ja que s’ha inclòs la instal·lació d’il·luminació de tecnologia led.