AVÍS PER ALS AFECTATS PEL TEMPORAL DELS DIES 19 A 21 DE GENER DE 2020

L’Ajuntament de Santanyí informa a totes les persones afectades pel temporal dels dies 19 A 21 DE GENER DE 2020, que està obert el termini per sol·licitar ajudes pels danys personals i materials soferts, competència del MINISTERI DE L’INTERIOR.

Aquestes ajudes les poden sol·licitar les persones davant la DELEGACIÓ DEL GOVERN fins al pròxim dia 21 de febrer de 2020 inclusiu, mitjançant els models oficials prevists a l'Ordre INT/277/2008.

Per a la vostra informació vos adjuntem un tríptic informatiu, el Reial Decret 307/2005 de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica i s’estableix el procediment per a la seva concessió i l'Ordre INT/277/2008, de 31 de gener per la qual es desenvolupa el Reial Decret esmentat.

A la pàgina web del Ministeri de l'Interior i de la DGPCE es troba disponible una altra informació complementària, els models normalizats de sol·licitud d'ajuda i l'enllaç a la seu electrònica del departament.