AVÍS PER ALS AFECTATS PEL TEMPORAL DELS DIES 27 i 28 D’AGOST

L’Ajuntament de Santanyí informa a totes les persones afectades pel temporal dels dies 27 i 28 d’agost 2019, que està obert el termini per sol·licitar ajudes pels danys personals i materials soferts, competència del MINISTERI DE L’INTERIOR.

Aquestes ajudes les poden sol·licitar els afectats davant la DELEGACIÓ DEL GOVERN fins al pròxim dia 30 de setembre 2019 inclusiu, mitjançant els models oficials prevists a l'Ordre INT/277/2008.

Per a la vostra informació vos adjuntem un tríptic informatiu, el Reial Decret 307/2005 de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica i s’estableix el procediment per a la seva concessió i l'Ordre INT/277/2008, de 31 de gener per la qual es desenvolupa el Reial Decret esmentat.