La concessionària de la recollida de fems se suma a la desinfecció dels nuclis

Davant la disminució dels fems que es genera, s’ha arribat a un acord amb FCC Medio Ambiente perquè col·labori en la tasca de desinfecció dels nuclis de Santanyí

Amb l’inici de la desescalada hi ha més gent pels carrers i es fa més evident la necessitat de destinar més esforços a la desinfecció de carrers i zones públiques. Per això l’Ajuntament de Santanyí ha arribat a un acord amb l’empresa concessionària de la recollida de fems, FCC Medio Ambiente, perquè se sumin a les tasques de neteja dels nuclis del municipi. Segons ha explicat el regidor encarregat de SEMDESA, l’Empresa Municipal de Serveis de Santanyí, Joan Gaspar, “el contracte amb la concessionària de la recollida de fems diu que durant la temporada d’estiu es farà una recollida diària de fems a les zones costaneres, mentre que a l’hivern es fa tres dies per setmana. Però, en les circumstàncies en les quals estam, no és necessari augmentar la freqüència de recollida ja que estam generant menys deixalles. Per això hem arribat a un acord amb l’empresa perquè se sumi a la desinfecció de carrers que ja feia SEMDESA amb la col·laboració de voluntaris i pagesos del municipi”. De fet, ahir dilluns 4 de maig va ser el primer dia en el qual treballadors de l’empresa concessionària van participar en les tasques de desinfecció. 

Així, FCC Medio Ambiente, realitzarà cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, la neteja i desinfecció de vials, carrers, places i llocs de pas, entre les 22.00 h i les 2.00 h. Aquesta tasca de desinfecció es farà de manera coordinada amb la qual ja està en marxa des de l’inici de l’estat d’alarma, que es feia entre la brigada municipal, la mateixa SEMDESA, i pagesos i voluntaris de tot el municipi de Santanyí. A més, un dia per setmana, els dissabtes dematí entre les 7.00 h i les 13.40 h, farà una neteja dels contenidors, tant l’interior com l’exterior. 

Segons ha detectat la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santanyí, s’ha produït un canvi notable en la recollida de residus sòlids urbans, i en la recollida selectiva al municipi, si es comparen els mesos d’abril de l’any 2019 i del 2020. Enguany s’han recollit 442.000 kg menys que l’any passat, un 50% menys, de residus sòlids urbans. I una situació semblant succeeix amb les tres faccions de la recollida selectiva: el passat mes d’abril es va recollir un 56% menys de vidre, un 46% menys d’envasos i un 66% menys de paper i cartó. Es tracta d’una disminució notable que també ha fet davallar el volum de feina de l’empresa responsable de la recollida; per això s’ha considerat com una bona solució, adaptar el contracte de servei a les noves necessitats del municipi.