Per qualsevol gestió, és necessari demanar cita prèvia: telèfon 971653002

L’Ajuntament reitera que l’abocador il•legal de Mondragó, denunciat per UM, és competència de la Conselleria de Medi Ambient

L’Ajuntament de Santanyí reitera un cop més, que l’abocador il•legal del Parc Natural de Mondragó, denunciat per UM, “és competència de la Conselleria de Medi Ambient”, afirma el batle, Miquel Vidal, en base a la normativa del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) pel qual es regeix actualment la gestió del Parc.

Tot i que, el portaveu d’Unió Mallorquina, Gabriel Vidal, denuncia l’abocador basant-se amb la Llei estatal de residus urbans i l’ordenança municipal de neteja de Santanyí, l’edil nacionalista oblida que la llei d’una institució superior a la municipal, com per exemple, del Govern de les Illes Balears o Consell Insular, preval per damunt les ordenances o normatives de l’Ajuntament i per tant, “essent la gestió del Parc Natural de Mondragó responsabilitat de la Direcció General de Biodiversitat, és a dir, una institució superior, correspon a aquesta a “vetllar i preservar l’àmbit del parc natural”.

L’equip de govern, en aquest aspecte és unànime: “UM té tot el dret de denunciar l’abocador il•legal del Parc Natural de Mondragó, però pot ser que sigui més efectiu si presenta la denúncia formal davant la Direcció General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, que, per cert, el màxim responsable d’aquesta institució és un membre destacat d’aquest partit nacionalista”.