Santanyí redueix el nombre de dedicacions i la despesa en retribucions de regidors

El nou equip de govern encapçalat per Maria Pons tindrà quatre regidors en dedicació exclusiva, un menys que la legislatura passada, i gastarà 23.000 euros manco en sous

La sala d’actes de l’Ajuntament de Santanyí ha acollit avui dematí la primera sessió plenària presidida per la nova batlessa del municipi, Maria Pons, on s’han acordat tota a una sèrie de decisions que afectaran el funcionament de la corporació durant els pròxims quatre anys. Per començar s’ha decidit establir un calendari de plens ordinaris, que es realitzaran cada dos mesos, el darrer dijous del mes a les 9.00 del matí.

A més, també s’ha aprovat la distribució d’àrees entre els membres de l’equip de govern, així com les seves retribucions i els que estaran en règim de dedicació exclusiva, parcial o sense dedicació. D’aquesta manera, la batlessa, Maria Pons, tindrà una dedicació completa, amb una retribució exactament igual que l’anterior batle, de 52.000 euros. Els regidors que també tindran dedicació exclusiva seran Bàrbara Xamena, que s’encarregarà de les regidories de Medi Ambient, Urbanisme, Salut i Escoletes; Antoni Matas, qui serà el titular de Serveis Socials, Immigració, Consell de la Infància i l’Adolescència, Participació Ciutadana, Comerç, Indústria i Mobilitat; i Mateu Nadal, que serà el regidor d’Agricultura, Pesca i Caça, Infraestructures Municipals, Serveis Generals i Coordinació de regidories. Tots ells també mantindran la mateixa retribució que els regidors en dedicació exclusiva de la legislatura passada, de 43.193 euros.

En total, l’equip de govern de la legislatura 2019-2023 tindrà quatre regidors en règim de dedicació completa, una menys que la legislatura anterior. I hi haurà dos regidors amb dedicació parcial, també com fa quatre anys: Joan Gaspar Aguiló, qui serà regidor d’Emergències, Protecció Civil i Seguretat, Empleats públics, Festes, Transport i SEMDESA (empresa municipal de serveis); i Rafael Batle, que serà el titular de Turisme, Platges i Biblioteques.

La resta regidors que quedaran sense dedicació seran: Maria Francisca Rosselló (Esports, Treball i Formació), Francisca Vidal (Escoles, Bandes de Música, Joventut i Consell Escolar), Ricarda Vicens (Cultura, Igualtat i Dona) i Maria Monserrat (Economia i Hisenda, Contractació Pública, Innovació, Informàtica, Gent Gran i Dependència (Centre de Dia i Residència)).

Cal destacar que la distribució de dedicacions i salaris farà que aquesta legislatura suposi una reducció de la despesa en sous de cada any d’uns 23.000 euros aproximadament, respecte de l’etapa anterior.

Durant el ple també s’han nomenat els representants personals de la batlessa a cada nucli de població, els coneguts al municipi com a batles pedanis, que seran: Juana Maria Adrover a Portopetro, Maria Victoria Klein a Cala Figuera, Miquel Vidal Bauzá a es Cap des Moro i Son Moja, José Simeón a Cala Llombards, Miquel Vidal Mas a Cala s’Almonia, Maria Francisca Rosselló a s’Alqueria Blanca i la Costa, Antoni Matas a Calonge, Bàrbara Xamena a Cala d’Or, Ricarda Vicens a Cala Santanyí, i Mateu Nadal a es Llombards.

De la mateixa manera, durant la sessió, també han estat nomenats els tinents de batlessa, que seran, Joan Gaspar Aguiló, Bàrbara Xamena, Maria Francisca Rosselló, Antoni Matas i Mateu Nadal. També s’ha acordat el nomenament de dos treballadors adscrits als serveis generals com a personal eventual, com són la secretària de batlia i el coordinador general de festes, cultura i educació.