Salutació del Subinspector en Cap de la Policia Local

Salutació
Jaime González Quevedo 

En primer lloc vull agrair-vos la visita a la nostra web i també informar-vos que estam aquí per atendre la població en general i per a qualsevol assumpte d'interès. 
Des d'aquesta finestra, vos volem mostrar el nostre servei i les nostres funcions. D’altra banda, hi trobareu una adreça electrònica a través de la qual podeu sol·licitar, suggerir o fer qualsevol crítica amb la finalitat de millorar el nostre servei.