AJUDES EXTRAORDINÀRIES AL TEIXIT PRODUCTIU DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC DE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19

ACTUALITZACIÓ:

● 01/09/2021: Concessió de tràmit d'audiència per interposició de recurs de reposició

● 21/05/2021: Publicació de la resolució de la convocatòria.

● 28/04/2021: Publicació de la proposta de resolució provisional de l'instructor.

● 23/03/2021: Publicació d’una resolució de l’instructor.

● 26/11/2020: Publicació de las bases de la convocatòria al BOIB.

Recordeu que la presentació de documentació pot ser de qualsevol de les següents formes:

A) DE FORMA TELEMÀTICA

La documentació es pot presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç. Per fer servir el REC s'ha de tenir un certificat digital, el DNI-e o bé un usuari Cl@ve.

A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el REC, s’ha de seleccionar «Ajuntament de Santanyí» com a organisme destinatari de la sol·licitud.

B) DE FORMA PRESENCIAL

En el registre municipal de Santanyí (Plaça Major, 12, 07650 Santanyí), en el de Cala d'Or (Carrer d'en Perico Pomar, 10, 07660 Santanyí) o en el d’Alqueria Blanca (Carrer convent, 2, 07691 S'Alqueria Blanca).

Per presentar la teva documentació has de sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 en el registre:

● Ajuntament de Santanyí: 971 653 002 - Ext. 115

● Oficines d'Informació Turística de Cala d'Or: 971 657 463

● Oficina d'Atenció al Ciutadà de s'Alqueria Blanca: 971 211 089 o 971 653 002 (Ext. 220)

Així mateix, també es poden presentar en els llocs i formes establertes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.