Plànols cadastrals de rústica. Polígon 05-C

AMS Sig. 5022-002


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3248