JUTJAT DE PAU DE SANTANYÍ

El Jutjat de Pau de Santanyí es troba al carrer Centre núm. 28-1er d'aquesta localitat,  Telef. 971.16 31 26. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 09'30 a 13'00 h.

Per qualsevol tràmit es precisa cita prèvia, excepte la sol.licitud de certificats que es pot fer emplenant uns impresos que es troben a l'oficina o bé a través del següent correu electrònic : jutjatdepau@ajsantanyi.net.  Els certificats són gratuïts i no s'entregaran el mateix dia.

Les competències pròpies en matèria civil es resumeixen en actes de conciliació.

No obstant la major part del treball exercit en ambdós àmbits civil i penal consisteix en desenvolupar tasques de cooperació i auxili judicial d'altres òrgans judicials, gestionant les peticions que reben, majoritàriament a través d'exhorts.

El Jutjat de Pau també actua com a Registre Civil per delegació del registre civil de Manacor, partit judicial al qual pertany aquest municipi, i du a terme diverses tasques:

Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció.

Inscripcions marginals de naixement i matrimoni.

Tramitació d'expedients de matrimoni.

Celebració de bodes civils. 

Expedició de certificats.

Tramitació d'expedients propis del Registre Civil, com naixements fora de termini, trasllat d'inscripcions, rectificació d'errors etc.

Expedició de Fe de Vida i Estat , i altres. 


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/5827