ORGANIGRAMA POLÍTIC

Joan Gaspar Aguiló Martínez - Regidor d’Interior (Policia, Protecció Civil, Seguretat en general i Emergències), Mobilitat, Urbanisme i Obra Pública, Festes i SEMDESA

Rafael Batle Gallardo - Regidor de Turisme, Platges i Activitats lúdiques de Cala d’Or.

Alícia Adrover González - Regidora d’Escoletes i Guarderies, Comunicació, Sanitat i Salut (inclosos cementeris) i Coordinadora de regidories.

Antoni Matas Blanch - Regidor de Serveis Socials i Immigració, Consells de la Infància i l’Adolescència, Comerç i Indústria i Coordinador dels representants personals de batlia i equip de govern.

Mateu Nadal Clar - Regidor de Cultura, Serveis generals i Infraestructures, Transports, Agricultura, Pesca i Ramaderia, i Coordinador de les sales de la Residència de Santanyí.

Bárbara Xamena Bordoy - Regidora de Medi Ambient i Energia, Igualtat i de la Dona (associacions de dones) i Participació ciutadana.

Francisca M. Vidal Servera - Regidora d’Educació (Consell escolar municipal, Escoletes de Nadal, Pasqua i estiu), Escoles de música i Bandes de Música.

María Monserrat Bennasar - Regidora d’Hisenda, Contractació Pública, Funció pública, Noves tecnologies i Transparència, Gent Gran i Dependència.

Martí Bonet Quetglas - Regidor de Joventut i Esports

Vanessa Estevez Barros - Regidora de Centres de dia i Residència, Biblioteques i Coordinadora de les Associacions de Cala d’Or.


Regidors de l’oposició

Joan Vidal Vidal (SUMA)

Alberto Blánquez Vadell (SUMA)

Bàrbara Concepció Rigo Cabot (SUMA)

Miquel Rigo Rosselló (SUMA)

Constantino Davia Ladron (PSIB-PSOE)

Jorge Pérez Fernández (VOX)


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/5828