Plànols cadastrals de rústica. Polígon 02-A

Data digitalització: 23 de febrer de 2009

Mides: 540x710 mm

Suport: Paper vegetal sobre cartó

Original: No consultable
 


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3426