Conferència de Gabriel Janer Manila

15-Noviembre-2019
20:30 h

39.3534785, 3.1265982

Les paraules salvatges. Cançons de desbarats i absurds.