CORREGUDES DE CINTES

05-Agost-2019
a la plaça des Pou
19:30

Amb punxó per a petits i grans. És obligatori l’ús de casc.