HOMENATGE A LA GENT GRAN des Llombards i a les parelles que duguin 50 anys de casades

30-Juliol-2023
21:00

A continuació actuarà ARREPLEGATS amb la participació de JOAN BOIRA.

Les parelles que celebrin l’aniversari ho han de comunicar a Miquel Cabrer (606743127)

A la Plaça des Pou.