Bibliografia donada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (setembre'04)