Proposta de Quadre de Classificació del Grup d'Arxivers Municipals (ABADIB)