PLEC CLAUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS SERVEI BELLESA DELS PEUS