SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ AMB BOLQUET I AMB GRUA PEL SERVEI DE NETEJA VIARIA