CONSTRUCCIÓ DE LA COBERTA DE LA GRADERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE CALA D'OR