OBRES DE MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL SECTOR CORRESPONENT A L'AVINGUDA PUNTA GROSSA DE CALA D'OR