CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ "AIXÒ ERA I NO ERA" DE MIQUELA NICOLAU