DESCRIPCIÓ DEL LLIBRE DE PROVISIONS I MANAMENTS DE LA CURIA REIAL DE FELANITX (1560 i 1563)