EL REGNE DE MALLORCA A L'ÈPOCA DE JOAN II. La Guerra Cicil catalana i les seves repercussions