LA REFORMA DE L'ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA DE PALMA. 1889 - 1912