SI JO FOS FUSTER I TU ET DIGUESSIS MARIA - EN PRESTEC -