Plànols cadastrals de rústica. Polígon 11-A

Data digitalització: 23 de febrer de 2009

Mides: 540x710 mm

Suport: Paper vegetal sobre cartó

Original: No consultable
 


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/planols-de-rustica-de-1956/planols-cadastrals-de-rustica-poligon-11