GESTIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE L'EDUCACIO D'ADULTS A SANTANYÍ

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS, DE LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'ADULTS (SANTANYÍ) 2007-2009

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/contractacio-administrativa/gestio-del-servei-municipal-de-leducacio-dadults