CONSTRUCCIO PARC INFANTIL A S'ALQUERIA BLANCA

PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ PER CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PARC INFANTIL, AMB EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DIVERSOS JOCS INFANTILS A LA LOCALITAT DE S'ALQUERIA BLANCA, DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/contractacio-administrativa/construccio-parc-infantil-salqueria-blanca