Bases XXIV Certamen de Poesia Bernat Vidal i Tomàs


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/educacio-cultura-i-festes/bases-xxiv-certamen-de-poesia-bernat-vidal-i-tomas