ANUNCI LICITADORS MESA CONTRACTACIÓ

ANUNCI ALS LICITADORS DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI I DE LES IMPULSORES D'AIGUA RESIDUAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/contractacio-administrativa/anunci-licitadors-mesa-contractacio