LICITACIÓ VEHICLE ELEVADOR DE FÈRETRES

Plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte de subministrament d'un vehicle elevador de fèretres per al cementeri municipal

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/contractacio-administrativa/licitacio-vehicle-elevador-de-feretres-0