GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE L'EDUCACIÓ D'ADULTS

Convocatòria de la Mesa de contractació per a l'obertura de les propostes econòmiques de les proposicions admeses

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/contractacio-administrativa/gestio-del-servei-municipal-de-leducacio-dadults-0