Carta de Ciutats i Viles Europees cap a la Sostenibilitat (la Carta d'Aalborg)
Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/agenda-local-21/carta-de-ciutats-i-viles-europees-cap-la-sostenibilitat-la-carta