Fotografies de l'audició del 19-03-05

Si voleu còpies, heu d'indicar el nom de la fotografia

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/varis/fotografies-de-laudicio-del-19-03-05