Taxa reguladora per a la reproducció de documentació a l'Arxiu Municipal

Taxa que regula els preus per a la reproducció de documentació a l'Arxiu Municipal de Santanyí

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/arxiu-municipal-doc/taxa-reguladora-la-reproduccio-de-documentacio-larxiu