NOTA ACLARATÒRIA

Es fa saber a tots els interessats, que el termini per presentar ofertes per a la subhasta d’ampliació de potència elèctrica de l’edifici de l’Ajuntament, acaba el pròxim dia 6 de març a les 14.00 hores.
Documents

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/contractacio-administrativa/nota-aclaratoria