02 Llistat provisional d'admesos i exclosos i data d'examen

Publicació web 25 04 2022


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2022-01-borsa-de-personal-tae-enginyer-industrial/02-llistat-provisional