06 Modificació del tribunal qualificador per a la plaça d'auxiliar de turisme

Publicació web 29 03 2023


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2022-08-8-places-de-funcionari-concurs-extraordinari-de-merits-proces-5