02 Llista provisional d'admesos i exclosos

Publicació web 17 04 2023


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2023-01-borsa-de-treball-de-policia-local/02-llista-provisional-dadmesos-i