03 Llista definitiva d'admesos i exclosos

Publicació web 15 05 2023


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2023-01-borsa-de-treball-de-policia-local/03-llista-definitiva-dadmesos-i