02 Llista provisional d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data del primer examen

Publicació web 29 11 2023


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2023-02-1-placa-de-dinamitzadora-sociocultural-personal-laboral-fix/02-llista