La Policia local de Santanyí ha iniciat una campanya de sensibilització sobre sistemes de seguretat adreçada als pares i mares de menors d’edat

Impulsada per la Conselleria d’Interior, s’han editat 1.050 tríptics que es repartiran als alumnes dels distints col·legis
La Policia local de Santanyí ha iniciat una campanya de sensibilització de l’ús de sistemes de seguretat per a menors als vehicles turisme, motocicletes i ciclomotors. Aquesta campanya va dirigida als pares i responsables dels menors d’edat però, més específicament, a aquells compresos entre els 3 i 12 anys. Per aquest motiu, els agents de la Policia local se situaran als voltants dels centres escolars durant les entrades i sortides dels alumnes.

La campanya de sensibilització consta de dues fases: La primera fase és d’informació, per aquest motiu, es reparteixen els tríptics, 1.050 en total, un per alumne d’infantil i primària lliurat pel mestre dins l’aula. Aquesta acció es fa entre els dies 14, 15 i 18 de maig.

La segona fase és de reforç i té dues etapes. La primera etapa: entre el 18 i 22 de maig, a través dels policies tutors i els agents de policia d’educació viària, se situaran a zones que no impedeixin la normal sortida dels centres escolars, indicant als conductors dels vehicles, motocicletes i ciclomotors, que duguin normalment menors com a passatges, la vigència de la campanya d’informació. La segona etapa: entre els dies 25 i 29 de maig, es realitzaran accions encaminades a corregir les actituds incorrectes respecte a la normativa específica sobre transport de menors.

Durant les dues fases, els agents també tindran butlletins informatius que lliuraran als conductors que considerin adients o que no hagin rebut informació al respecte.