Santanyí aprova el nou Pla Local de la Infància i l’Adolescència

La sessió extraordinària del ple municipal, celebrada el passat dia 9 de novembre, l’Ajuntament de Santanyí va aprovar el nou Pla Local de la Infància i l’Adolescència del municipi (PLIA). Aquest és un document que programa les polítiques d’infància i adolescència durant els pròxims quatre anys, és a dir, fins a l’any 2027.

L’aprovació del PLIA és també la mostra del compromís del municipi amb el projecte de Ciutats Amigues de la Infància (CAI) d’UNICEF. Actualment, l’Ajuntament es troba immers en el procés de renovar el segell CAI per tercer cop d'ençà que va obtenir el primer reconeixement l’any 2014.

Els tècnics redactors del PLIA han treballat en la preparació del document, que consta de dues parts. D’una banda, la diagnosi de la situació de la infància i la joventut del municipi que compta amb un recull de dades importants que permet valorar la situació de la infància i adolescència al nostre municipi. D’altra banda, el Pla d’Actuacions, un seguit d’accions que serviran de guia per a la gestió de la infància i adolescència del municipi i els serveis que els hi presta l’ajuntament.

Segons ha explicat la batlessa de Santanyí, Maria Pons, “s’ha dedicat més d’un any de feina per arribar al document aprovat. Un procés en el qual s’ha donat l’oportunitat de participar en tots els possibles agents implicats: tècnics municipals, la comunitat educativa, els polítics i organitzacions socials, com la Veu dels Infants, i els representants del Grup Municipal de Participació Infantil i Adolescent en sessions participatives”.

Amb tot, el PLIA inclou gairebé 100 actuacions, de les quals dues terceres parts impliquen millores en actuacions que ja estaven en funcionament i un terç són de nova implantació. El PLIA preveu la creació de mecanismes que garanteixin l’èxit en el desenvolupament del projecte, com són els espais de coordinació entre àrees municipals i l’establiment d’un sistema d’indicadors per mesurar aquest desplegament.

En actuacions sobre el terreny destaca la implantació d’un casal de joves a Cala d’Or, l’ampliació de les places d’escoleta 0–3 i la implantació de millores en els horaris de les biblioteques municipals. L’aprovació del PLIA permetrà completar tots els requisits formals de la nostra candidatura amb UNICEF, que avaluarà la proposta i decidirà si renova el segell de CAI Santanyí en els pròxims mesos.