AVÍS URGENT CONCURS ESCOLES ESTIU

Detectada errada material al plec de clàusules econòmiques i administratives particulars del concurs per dur a terme les escoles d'estiu del terme de Santanyí

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3213